Dit Privacybeleid informeert je over de verwerking van jouw persoonsgegevens (hierna: “Persoonsgegevens”) en is van toepassing bij bezoek aan en gebruik van de online applicaties en tools van Intersafe Netherlands B.V. en haar groepsvennootschappen, waaronder Vlamboog B.V., (hierna tezamen aangeduid als “Vlamboog” alsook van de informatie die in welke vorm ook via de website (hierna de “Website”) aan een bezoeker (hierna de “Bezoeker”) ter beschikking wordt gesteld (hierna de “Informatie”). Dit Privacybeleid dient een tweeledig doel. Ten eerste informeert het de Bezoeker over gegevens die ongemerkt worden doorgegeven, zoals het IP-adres. Daarnaast informeert dit Privacybeleid Bezoekers die actief gegevens delen, bijvoorbeeld via onze webshop, online platforms of andere verwerkingsapplicaties, in welk geval een opt-inmogelijkheid wordt geboden.

Door de Website te bezoeken, stemt de Bezoeker zonder voorbehoud in met de toepasselijkheid van dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid kan te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging door Vlamboog worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze staan weergegeven op de Website. Wij raden je dan ook aan om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Wij respecteren jouw privacy en verwerken, behandelen en beschermen jouw persoonsgegevens met de grootste zorg. Bij het verwerken van Persoonsgegevens, houden wij ons aan de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees ons Privacybeleid aandachtig, zodat je weet wat jouw rechten en plichten zijn.

Vragen over dit beleid kan je richten aan privacy@intersafe.eu.

Verwerking van persoonsgegevens 

Vlamboog kan de volgende Persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens waaronder, maar niet beperkt tot, jouw naam, adres, verblijfplaats, postcode, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Productspecifieke gegevens waaronder, maar niet beperkt tot, gegevens over (optische) metingen en maten;
 • Functieomschrijving en titel, geslacht en geboortedatum;
 • Sollicitatiegegevens waaronder, maar niet beperkt tot, jouw werkervaring, jouw opleidingen, jouw CV en andere gegevens afhankelijk van de functie waarnaar je solliciteert.

Vlamboog kan ook gegevens verwerken zoals URL, IP-adres, browsertype en taal, en de datum, tijdstip en duur van jouw bezoek aan onze Website.

Hoe worden de Persoonsgegevens verzameld?

Vlamboog kan Persoonsgegevens verzamelen die je zelf aan Vlamboog verstrekt, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen een overeenkomst met je te sluiten of je informatie te geven over producten en/of diensten. Die gegevens verstrek je door op de Website en op online bestelapplicaties formulieren in te vullen, te antwoorden op marketingcampagnes of wedstrijden, je aan te melden voor onze nieuwsbrief of te solliciteren op één van onze vacatures op de Website. 

Doeleinden van de gegevensverwerking

De Persoonsgegevens worden door Vlamboog verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en diensten die Vlamboog levert en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de uitbreiding van ons klantenbestand.

Wanneer een Bezoeker op de Website of online bestelplatform een contact- of aanmeldformulier invult, of een e-mail verzendt naar Vlamboog, dan worden de toegestuurde gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is om die volledig te kunnen beantwoorden en afhandelen. 

Verder analyseert Vlamboog jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Rechten van de betrokkene

Ten aanzien van jouw Persoonsgegevens die door Vlamboog worden verwerkt, beschik je over een aantal rechten, zoals een recht van inzage, verbetering en verwijdering. Indien je (éen van) die rechten wenst uit te oefenen, stuur dan een e-mail naar privacy@intersafe.eu, met vermelding “Inzage/verbetering/verwijdering persoonsgegevens” in de onderwerpregel. Vlamboog zal jouw verzoek binnen vier weken beantwoorden. Indien Vlamboog jouw verzoek niet inwilligt, zal Vlamboog uitleggen waarom en je informeren over jouw rechten.

Als je ontevreden bent over de manier waarop jouw verzoek is behandeld of de manier waarop Vlamboog jouw Persoonsgegevens verwerkt, dan kan je een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Wanneer de Bezoeker gebruik maakt van (de bestelmogelijkheden op) de Website, worden door Vlamboog bepaalde gegevens digitaal opgeslagen en verwerkt, waaronder het zoek-, klik- en bestelgedrag van de Bezoeker. Vlamboog kan de Persoonsgegevens van de Bezoeker ook gebruiken voor de volgende doeleinden: (1) om contact op te nemen met de Bezoeker, (2) om de levering van producten, diensten en informatie aan de Bezoeker te verbeteren (bv. marktonderzoek), (3) om de verkopen van producten overzichtelijk administreren, (4) om de Bezoeker te informeren over producten of diensten die hem mogelijk interesseren (op voorwaarde dat de Bezoeker Vlamboog toestemming heeft gegeven om dit te doen), (5) om eventuele geschillen te beslechten. Deze gegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming van de Bezoeker aan derden doorgegeven.

Google Analytics

Vlamboog maakt gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief Adwords advertenties op de Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie, met inbegrip van het adres van de computer van de Bezoeker (het IP-adres), wordt overgedragen aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie, lees het privacybeleid van Google.  

Google gebruikt deze informatie om te evalueren hoe je de Website gebruikt, om rapporten over de webactiviteit op te maken voor de websitebeheerders en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot de activiteit op de Website en het internetgebruik. Google kan deze informatie doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of wanneer die derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door de overeenkomstige instellingen in jouw browser te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat het in dat geval mogelijk is dat je niet alle functies van deze Website volledig zult kunnen gebruiken. Door deze Website te gebruiken, stem je ermee in dat Google jouw gegevens verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven worden beschreven. 

Digitale nieuwsbrieven

Vlamboog biedt nieuwsbrieven waarmee Vlamboog Bezoekers en overige geïnteresseerden wil informeren en inspireren met nieuws uit de branche, diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kan afmelden. Gegevens betreffende de abonnees van de nieuwsbrief worden niet aan derden doorgegeven.

Gebruik van cookies

Vlamboog maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze Website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Vlamboog gebruikt cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. De Bezoeker kan het gebruik van cookies naar wens aanvaarden of weigeren, door zijn browserinstellingen aan te passen. Als hij cookies weigert, is het mogelijk dat de Bezoeker niet alle functies van de Website zal kunnen gebruiken. De opslag en doorgifte van de gegevens van de Bezoeker via het internet worden beveiligd door middel van de huidige standaardtechnieken.

Vlamboog kan de volgende cookies gebruiken:

 • Essentiële en functionele cookies, die nodig zijn zodat jij je naar de gewenste dienst kunt verplaatsen en die ons in staat stellen bepaalde functies van de dienst te doen functioneren in overeenstemming met de keuzes die je maakt. Voor deze cookies is geen toestemming vereist.
 • Analytische cookies, die nodig zijn om ons te helpen jou een betere gebruikerservaring te bieden, gebaseerd op optimalisering van de diensten en constante verbetering van de functies en prestaties. Voor deze cookies is geen toestemming vereist.

  Statistieken

  Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
  cookielawinfo-checkbox-non-necessary GDPR Cookie Deze cookie, ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin, wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie “Niet-noodzakelijk” vast te leggen. 1 jaar HTTP Cookie
  _clsk Microsoft Verbindt meerdere bekeken pagina’s door een gebruiker in een enkele Clarity-sessie-opname. per sessie HTTP Cookie
  SM Microsoft Deze cookie wordt gebruikt bij het synchroniseren van de MUID tussen Microsoft-domeinen. per sessie HTTP Cookie
  _clck Microsoft Deze cookie wordt gebruikt door Microsoft Clarity. De cookie wordt ingesteld door ingesloten Microsoft Clarity-scripts. Het doel van deze cookie is voor heatmap- en sessieregistratie. 1 jaar HTTP Cookie
  iutk Google Deze cookie wordt gebruikt door het analytische systeem van Issuu om informatie te verzamelen over de activiteiten van bezoekers op Issuu-producten. 6 maanden HTTP Cookie
  _ga_3YVP5R8KWC Google Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. 2 jaar HTTP Cookie
  _gat_UA-199067240-1 Google Deze cookie is een variant van de _gat-cookie die door Google Analytics en Google Tag Manager wordt ingesteld om website-eigenaren in staat te stellen het gedrag van bezoekers te volgen en de prestaties van de site te meten. Het patroonelement in de naam bevat het unieke identificatienummer van de account of website waarop het betrekking heeft. 1 jaar HTTP Cookie
  _gid Google De _gid cookie, wordt geïnstalleerd door Google Analytics. Deze cookie slaat informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken en maakt tevens een analyserapport van de prestaties van de website. De gegevens die worden verzameld gaan over het aantal bezoekers, hun bron en de pagina’s die ze anoniem bezoeken. 1 dag HTTP Cookie
  _ga Google De _ga-cookie, geïnstalleerd wordt door Google Analytics, deze berekent bezoekers-, sessie- en campagnegegevens en houdt ook het gebruik van de site bij voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen. 2 jaar HTTP Cookie
  CLID Microsoft Deze cookie wordt gebruikt door Microsoft Clarity. De cookie wordt ingesteld door ingesloten Microsoft Clarity-scripts. Het doel van deze cookie is voor heatmap- en sessieregistratie. 1 jaar HTTP Cookie
  AnalyticsSyncHistory LinkedIn Deze cookie wordt gebruikt om gegevens op te slaan over wanneer een synchronisatie plaatsvond met de cookie lms_analytics 1 maand HTTP Cookie

  Marketing

  Naam Aanbieder Doel: Vervaltermijn Type
  bscookie LinkedIn LinkedIn plaatst deze cookie om uitgevoerde acties op de website op te slaan. 1 jaar HTTP
  Cookie
  lidc LinkedIn LinkedIn plaatst de lidc cookie om de selectie van datacenters te vergemakkelijken. 1 dag HTTP Cookie
  bcookie LinkedIn LinkedIn plaatst deze cookie van LinkedIn share buttons en ad tags om browser ID te herkennen. 2 jaar HTTP Cookie
  UserMatchHistory LinkedIn LinkedIn plaatst deze cookie voor LinkedIn Ads ID-synchronisatie 1 maand HTTP Cookie
  _gcl_au Google Geleverd door Google Tag Manager om te experimenteren met reclame-efficiëntie van websites die hun diensten gebruiken. 3 maanden HTTP Cookie
  MUID Microsoft Bing plaatst deze cookie om unieke webbrowsers te herkennen die Microsoft-sites bezoeken. Deze cookie wordt gebruikt voor reclame, site-analyse en andere activiteiten. 13 maanden HTTP Cookie
  test_cookie Google De test_cookie wordt ingesteld door doubleclick.net en wordt gebruikt om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 15 minuten HTTP Cookie

  Hoe beveiligen we jouw gegevens

  Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

  Een voorbeeld van een technische maatregel is dat jouw gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden als je gebruikmaakt van een online formulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook worden jouw gegevens tijdens de verzending versleuteld. Dit betekent dat jouw gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen.

  Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van de Autoriteit Persoonsgegevens jouw gegevens mogen inzien. En deze medewerkers hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

  Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

  Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij jouw gegevens verwerken. Maar soms zijn wij verplicht om jouw gegevens langer te bewaren.

  Wijzigingen

  Vlamboog kan dit Privacybeleid te allen tijde zonder aankondiging wijzigen. Het gewijzigde Beleid is van kracht zodra het op de Website is geplaatst. Vlamboog zal zich inspannen om altijd de laatste versie van het Beleid op deze webpagina te plaatsen zodat je het altijd hier kunt raadplegen. 

  Vragen en recht van inzage en verbetering

  Heb je nog vragen over de verwerking van jouw Persoonsgegevens door Vlamboog, of wil je jouw Persoonsgegevens inkijken of wijzigen, neem dan contact op met Vlamboog per e-mail: privacy@intersafe.eu.